Közérdekű vagy szervezeti integritást sértő események bejelentése

A közérdekű bejelentés: olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség, vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

A szervezeti integritás: a szervezet szabályszerű, a szervezet vezetője és az irányító szerv által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működése.

A szervezeti integritást sértő esemény: minden olyan esemény, amely a szervezetre vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között a szervezet vezetője és az irányító szerv által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér.

Jelenti a szabálytalanságok körét, az íratlan szabályok megsértésének eseteit is.

Integritást sért az, aki szándékosan, közvetlenül, vagy más közvetítő útján előnyt kér, az előnyt elfogadja maga vagy harmadik személy javára, illetve az előny ígéretét elfogadja azért, hogy valamit tegyen vagy tartózkodjon a kötelessége szerinti cselekvéstől.

A szervezeti integritást sértő eseményre vonatkozó bejelentés: olyan közérdekű bejelentés, amely az adott szervezet integritását sértő eseményre vonatkozik.

A panaszok és a közérdekű bejelentések kivizsgálására vonatkozó szabályokat a 2013. évi CLXV. törvény tartalmazza.

Panasszal és közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat a panasszal, vagy a közérdekű bejelentéssel összefüggő tárgykörben eljárásra jogosult szervhez.

A panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján - ha alaposnak bizonyul - gondoskodni kell:

  • a jogszerű vagy a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról, illetve az egyébként szükséges intézkedések megtételéről
  • a feltárt hibák okainak megszüntetéséről
  • az okozott sérelem orvoslásáról
  • indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről.

A közérdekű vagy szervezeti integritást sértő események vonatkozásában a bejelentést a bejelentő személy szóban, telefonon, írásban és elektronikus úton is megteheti.

A szóbeli bejelentést jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

A szóbeli bejelentés megtételének helye az Ipoly Cipőgyár Kft. székhelyén a megfelelési tanácsadó irodája (2660 Balassagyarmat, Madách út 2., irodaépület 1. emelet 82. iroda).

A telefonon történt bejelentésről szintén jegyzőkönyvet kell készíteni.

A telefonon a bejelentés megtehető az Ipoly Cipőgyár Kft. megfelelési tanácsadójának +36 35 501 279 203. mellék telefonszámán.

A jegyzőkönyvet az integritást sértő, korrupciós és visszaélésgyanús eseményekre vagy kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatok ellátásával megbízott integritást sértő esemény kezelője, a megfelelési tanácsadó készíti el.

Az írásbeli bejelentést az Ipoly Cipőgyár Kft. székhelyére, a megfelelési tanácsadónak címzetten (2660 Balassagyarmat, Madách út 2.) kell eljuttatni személyesen vagy postai úton zárt iratban.

Az elektronikus úton történő bejelentést az Ipoly Cipőgyár Kft.-nél az erre a célra szolgáló integritas@kozg.ipolycipo.hu e-mail címre lehet elküldeni.

Az Ipoly Cipőgyár Kft. megfelelési tanácsadója:
Nagyné dr. Kívés Krisztina
Cím: 2660 Balassagyarmat, Madách út 2.
Telefon: +36 35 501 279 203. mellék
E-mail: jogasz@kozg.ipolycipo.hu, integritas@kozg.ipolycipo.hu.A weboldal sütiket használ a honlap működtetése, használatának megkönnyítése érdekében. Bővebb információt a Sütikezelési Tájékoztatóban talál.
Tudj meg többet!